De PRINCE2 methode

Processen, Thema's en Technieken

PRINCE2® is een methode die zich richt op het beheersen van een project en (vooral) de rol de projectmanager daarbinnen. De methode kenmerkt zich door een grote mate van gestructureerd gezond verstand en een procesmatige aanpak. Zo zijn er zeven hoofdprocessen beschreven en wordt ook aandacht besteed aan zeven aandachtsgebieden (thema's) die geraakt worden tijdens de processen. Hoewel PRINCE2® technieken, zoals Critical Path Analysis of Gant charts niet beschrijft (men laat het gebruik hiervan vrij aan de voorkeuren van degene die de methode toepast), kent de methode toch enkele technieken waarvan Product Based Planning een essentiële is.

Ontstaan en gebruik

PRINCE2® is sinds het ontstaan in 1996 een standaard geworden in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nederland. Maar ook in andere landen zijn de laatste jaren wereldwijd interessante bewegingen gaande. De PRINCE2® manual is naast het Engels ook in andere talen, waaronder Nederlands, beschikbaar.

PINO en voorkoming daarvan

De PRINCE2® methode wordt in tal van organisaties gebruikt, maar helaas vaak met teleurstellende resultaten. Ligt dit aan de methode of zijn er andere oorzaken aan te wijzen? De term PINO (Prince In Name Only) is vrijwel net zo bekend als de naam PRINCE2® zelf.

Op de pagina over bureaucratie geef ik een visie weer die gericht is op een effectief gebruik van PRINCE2®. Naast de argumenten die u daar kunt lezen, is het ook zo dat de manual zelf erg gestructureerd, misschien zelfs over-gestructureerd is. Men ziet door de bomen het bos niet meer. In vrijwel elke training die ik geef, krijg ik als commentaar dat mijn verhaal zo logisch is en een zo simpele visie op de materie is. Als daar dan aan toegevoegd wordt dat men eerder een andere opleiding had gevolgd waar de methode veel meer procedureel en theoretisch wordt gebracht, ontstaat bij mij het gevoel dat niet alleen de gebruikers maar ook de aanbieders van de PRINCE2® methode het probleem van ineffectief gebruik veroorzaken.

Of lever ik dan trainingen die niet overeenstemmen met de theorie? Gezien de examenresultaten die ik bereik, lijkt dat mij sterk. Eerder heb ik een visie die heel sterk overeenkomt met de basisbeginselen van PRINCE2®. Dus sterk gericht op eindresultaat, kwaliteit en processen. Hier treft u meer informatie aan.

In het woord "processen" is voor mij ook veel problematiek besloten. Procesmatig denken is helaas niet voor iedereen weggelegd. Als je de PRINCE2® processen uitlegt, is het zo volslagen simpel, maar in de praktijk is vrijwel iedereen gericht op taken en niet op processen. Ook wordt graag een korte termijn oplossing gekozen, terwijl het met enig doordenken toch duidelijk zou moeten zijn dat dit de problemen op langere termijn alleen vergroot. Het is niet zo vreemd dat de boeken van Michael Hammer en Peter Senge alom lof oogsten maar dat toepassing van hun visie te wensen over laat. Deze heren zijn in hun boeken zelf vrij pessimistisch over het procesmatig werken. Maar zij stellen ook, heel terecht, dat er geen bruikbaar alternatief is. PINO projecten bevestigen dit gevoel bij mij alleen maar.

Planning en resources

Tijdens de uitvoering van een project komen problemen naar voren die te maken hebben met de planning en de beschikbaarheid van resources. Gedurende het project worden resources weggehaald, veelal om wille van efficiëntie of andere prioriteiten. Het antwoord dat PRINCE2® op deze problemen heeft, wordt vaak niet als bevredigend ervaren en men is op zoek naar een vervolg op de handvatten die de methode biedt.

Een sterk procesmatige vervolg wordt geboden door de Theory Of Constraints en Critical Chain. Meer informatie is te vinden op de pagina die aan deze materie is besteed.

 

PMI en IPMA

In de wereld van het projectmanagement zijn meerdere standaarden, of wat daar voor door mag gaan, te vinden. Het Project Management Institute (PMI) en de International Project Management Association (IPMA) zijn invloedrijk, maar hoe verhouden deze visies zich tot PRINCE2®? U vindt hier een mening.

   

Over de auteur

Specialist in effective change.

Accredited MSP™ and PRINCE2® trainer.

comments powered by Disqus