Introductie

Nico Viergever is een onafhankelijke management consultant, gespecialiseerd in verandering. Met jaren ervaring als projectmanager en programmamanager leg ik mij toe op het helpen van organisaties bij het verbeteren van de resultaten van hun veranderinitiatieven: projecten en programma's. Er is wat mij betreft een grote noodzaak om dingen anders en beter aan te pakken zodat falende projecten en programma's minder vaak voorkomen. Falen is te kostbaar, niet alleen in termen van geld maar ook op het menselijk vlak.

"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them"

Albert Einstein

Ik help organisaties anders te denken!

Modellen voor verandering

In een wereld die competitiever is dan ooit, moeten organisaties aanpassen. Niet slechts commerciële organisaties vechten om te groeien of te overleven maar ook overheidsorganisaties staan onder constante druk om hun focus en diensten aan te passen. Het is van het grootste belang dat verandering beheerst plaats vindt. Zo niet, dan volgt verspilling resulterend in financiële schade en – veel belangrijker – een negatieve invloed op mensen!

Er bestaan verschillende modellen om verandering te beheersen. Ik ben ervan overtuigd dat Axelos (voorheen: the Office of Government Commerce (OGC)) volwassen en werkbare aanpakken beschrijft:
  • MSP™ voor programmamanagement
  • PRINCE2® voor projectmanagement
Gebruik van deze modellen kunnen een grote bijdrage leveren aan het verkrijgen van meer resultaten met minder inspanningen. Maar dan moeten ze wel goed worden toegepast. En daar schort het in de praktijk vaak aan. Een model of methode is een middel en geen doel. Een andere manier van denken is daarom noodzakelijk en ik neem daarin het voortouw.

"All models are wrong, but some are useful.”

George Box

Wat doe ik?

Ik bied mijn diensten aan als projectmanager en programmamanager. Ook lever ik op allerlei manieren toegevoegde waarde, bijvoorbeeld als adviseur en coach voor de leiding van verandering.
Daarnaast ben ik als APMG geaccrediteerde trainer wereldwijd actief voor diverse trainingsorganisatie voor het leveren van MSP™ en PRINCE2®  trainingen op alle niveaus.

Management

Uw veranderinitiatieven kunnen met meer kans op succes en minder risico worden gemanaged!
Ik heb jaren ervaring met een vaak afwijkende, maar meestal succesvolle aanpak. Niet altijd? Ik ben ook realistisch: verandering brengt nu eenmaal risico's met zich mee. Honderd procent succes is helaas niet te garanderen. Maar beter resultaat, voorspelbaarheid en meer passende beheersing garandeer ik wel. Dat is mijn aanbod.

Organisatieadvies

Voor organisaties is verandering de enige constante. Maar dat gaat vaak niet zonder horten en stoten. Ik concentreer mij op projecten en veranderprogramma's. Al jaren help ik organisaties om hun projecten en programma's meer voorspelbaar en succesvoller te laten verlopen. In mijn praktijk verbaas ik mij er daarom over dat de belangrijkste factor voor verandering nauwelijks wordt benoemd: de organisatiecultuur.

Ik heb jarenlange ervaring met het vergroten van flexibiliteit van organisaties. Het is belangrijk om te onderkennen dat de manier waarop is georganiseerd, de cultuur sterk beïnvloedt.

Evaluatie

Vind u uw projecten belangrijk? Dan is het misschien tijd voor een andere visie. Veel risico's worden niet onderkend omdat projecten nu eenmaal met bepaalde aannames worden bekeken. Ook al bewijst de praktijk keer op keer dat er iets structureel mis is met de manier waarop projecten gemanaged worden.

PRINCE2 invoeren

PRINCE2 effectief invoeren: Ik maak mijn belofte waar. Wilt u werk maken van betere beheersing van uw projecten? Dan zou PRINCE2 daarbij een goed hulpmiddel kunnen zijn. Maar dan wel op de juiste manier voor de juiste mensen. Daarbij kunt u waarschijnlijk hulp gebruiken. Want  overtuigingskracht met sterke argumenten en gebaseerd op diepgaand begrip van de dynamiek in projecten ...

Coaching

De Project Management Coach Projecten mislukken hebben een slechte reputatie want worden vaak gezien als falend. Maar dat is in heel veel gevallen te voorkomen. Leiders en managers kunnen meer en betere resultaten bereiken! Mijn aanpak? Dit artikel geeft daarvan een indicatie. Deze referentie geeft een indicatie van de manier waarop ik kan helpen. Ik help u met antwoorden op vr ...

Mentor op afstand

Uw coach op afstand! Project en programma's verlopen niet altijd naar wens. Onzekerheid neemt toe. Vaak is er al aan het begin een gevoel dat niet alles goed overdacht is. Zijn de doelen wel goed expliciet gemaakt en doordacht? Zijn de rollen en verantwoordelijkheden goed belegd? Hoe zit het met de risico's? Hoe zit het methodisch, het lijkt erop dat het volgen van de voorgesch ...

Projecten en IT

Regelmatig komt het in het nieuws: er wordt veel geld over de balk gesmeten met IT investeringen. Falende projecten kosten enorm veel geld, motivatie van mensen en reputaties. Maar vrijwel altijd liggen er een niet onderkende risico's aan ten grondslag. Blijft u dezelfde risico's nemen of zelfs negeren? Of is voorkomen beter dan genezen? Talloze voorbeelden en discussies zijn o ...