Nico Viergever

Professional op de gebieden van organisatie ontwikkeling, projectmanagement en programmamanagement.

MSP en PRINCE2 Trainer.

Met meer dan 30 jaar ervaring help ik organisaties om meer opbrengst uit hun projecten en programma's te krijgen. Terwijl vele projecten onnodig en voorspelbaar mislukken, propageer ik alternatieven voor de gangbare manieren om met verandering om te gaan.

Ik ontleen mijn inspiratie aan Dr. Edwards Deming, de man die breed wordt gezien als de aanjager van het Japanse kwaliteitsdenken. Voor het managen van verandering combineer ik deze filosofie met de ideeën van PRINCE2 – focus op de lange termijn; de investering – en van MSP, in lijn met bekende experts zoals John Kotter.

Als freelance consultant ben ik wereldwijd actief. De laatste 15 jaren heb ik gewerkt in vrijwel geheel Europa, en ook in landen als Kenia, Kazachstan, Egypte en Bangladesh.

Actief onder de naam NVi Project Management.
Nico Viergever

Wat treft u aan op deze site?

Deze site biedt informatie over de diensten en inzichten die ik lever om de resultaten en de opbrengsten van uw projecten en programma's te verbeteren en verhogen.

Management consultant. Wat kan ik doen, wat kunt u verwachten?

Management van uw project of evaluatie en advies.

Een project herstructureren weer op orde brengen?

Of problemen voorkomen en het project relatief rustig laten verlopen.

Opdrachtgever of klant van een project?

Dan kunt u waarschijnlijk steun gebruiken. Eerst een introductie? Dan is deze workshop een geschikte optie.

Een van de grootste redenen voor het falen van (IT) projecten is een gebrek aan balans tussen de opdrachtgever en gebruiker aan de ene kant en de opdrachtnemer en leverancier aan de andere kant. Ik bied u handvatten!

Blog: Meningen over veranderen, project management en andere vraagstukken. 

Waarom falen projecten? Wat kunnen wij er aan doen?

Wat voegen methodes zoals PRINCE2 en MSP toe?

Papers: uitleg en meningen diverse vraagstukken

Gratis documenten (PDF) over theoretische en praktische kwesties.

Van PRINCE2 Foundation niveau tot een diepgravende analyse van een megaproject van de Nederlandse overheid.

Zonder restricties te lezen, saven, printen en gebruiken.

Ben u als Opdrachtgever verantwoordelijk voor een project?

Bent u opdrachtgever? Vertegenwoordigt u belanghebbenden van een project? Dan is de Workshop Opdrachtgevers voor u een belangrijke bron van informatie. U kunt hier ideeën opdoen hoe u uw rol beter en effectiever kunt invullen.

Would you like to get in touch? Contact me and I will answer your questions, discuss your issues or help you in different ways as soon as I can.