Theory of Constraints

In 1984 verscheen het uitstekende boek Het Doel van Eliyahu Goldratt. Zijn visie op het logistieke- en productieproces was opzienbarend maar tegelijkertijd ook erg logisch en voor de hand liggend. De visie van Goldratt, onder de naam Theory Of Constraints, is sterk gericht op het bepalen van het eindresultaat door het volgen van een integraal proces en suboptimalisatie te herkennen en te voorkomen.

De visie van Goldratt ademt heel sterk de zelfde manier van denken als die in PRINCE2® wordt gehanteerd. Zo is het bijvoorbeeld voor de hand liggend en efficiënt om te managen op activiteiten en om teams te formeren rondom een bepaalde discipline: een ontwikkelteam en een testteam, etc. Het is echter veel effectiever om te concentreren op Business producten en dus op resultaten in plaats van activiteiten. Dit leidt vervolgens tot het formeren van teams waarbinnen verschillende disciplines samen naar het resultaat toewerken. Ook zijn veel projecten volledig gericht op het leveren van tools (bijvoorbeeld IT) terwijl het achterliggende doel niet helder is; waarom doen we het project (Business Case), wat is het doel van dit project?

Dit zijn enkele voorbeelden hoe PRINCE2® en de Theory Of Constraints elkaar aanvullen.

Critical Chain

De uitgangspunten van Goldratt bleken ook te vertalen naar de wereld van het projectmanagement. In zijn boek "De Zwakste Schakel" beschrijft Goldratt hoe een resultaatgerichte planning gebaseerd op procesmatig denken de effectiviteit van projectmanagement enorm kan vergroten. Als logisch vervolg op de PRINCE2® techniek Product Based Planning en in combinatie met de PRINCE2® processen, heeft de projectmanager een erg krachtige en overtuigende manier van denken tot zijn of haar beschikking. In de praktijk is gebleken dat de effectiviteit van elk project met deze manier van denken enorm vergroot kan worden.

Over de auteur

Specialist in effective change.

Accredited MSP™ and PRINCE2® trainer.

comments powered by Disqus