PRINCE2, PMI en IPMA

PMI en IPMA

In de wereld van het projectmanagement zijn meerdere standaarden, of wat daar voor door mag gaan, te vinden. Het Project Management Institute (PMI) en de International Project Management Association (IPMA) zijn invloedrijk, maar hoe verhouden deze visies zich tot PRINCE2®?

PMI / PMBOK Algemeen

Het Project Management Institute (PMI) heeft in de uitgave "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK Guide) een aantal principes van projectmanagement beschreven. Dit document wordt volgens de PMI gezien als "a basic reference and the world's de facto standard for the project management profession". Ook wordt de PMBOK gebruikt als uitgangspunt voor certificering van Project Management Professionals (PMP).

De PMBOK bestaat uit twee delen:

  • The Project Management Framework, met daarbinnen:
    • The Project Management Context
    • The Project Management Processes
  • The Project Management Knowledge Areas

Binnen het Framework beschrijft de Context in grote lijnen waaraan project management moet voldoen en wat de uitgangspunten zijn. De PMBOK processen beschrijven zeer globaal met welke activiteiten de projectmanager zich bezighoudt.

De negen Knowledge Areas zijn globaal te vergelijken met de Thema's van PRINCE2®, zij het dat PRINCE2® zich op een aantal andere aandachtsgebieden concentreert dan de PMBOK. Een inhoudelijke vergelijking en beoordeling tussen de PMBOK en PRINCE2® treft u hieronder aan. 

IPMA

De IPMA is een Europese organisatie die zich richt op project management en met name de certificering daarvan. Men zoekt de samenwerking met de PMI. Het certificeringstelsel bestaat uit vier lagen: van A tot D. A is daarbij het hoogste niveau (ervaren project directeur) en D het laagste (theoretische kennis). Om te kunnen certificeren heeft men een aantal aandachtsgebieden beschreven waarvan een aantal overeenkomen met de Thema's uit PRINCE2®. Een aantal andere gebieden wordt door PRINCE2® als irrelevant gezien voor het werk van de project manager en eerder als werk voor (technisch) specialisten. In het certificeringstelsel worden merkwaardig genoeg geen duidelijke objectieve normen vermeld.

Vergelijking PMBoK en PRINCE2

Rollen en verantwoordelijkheden

In de PMBoK (Project Management Body of Knowledge) beschrijft de Context binnen het Framework in grote lijnen waaraan projectmanagement moet voldoen en wat de uitgangspunten zijn. Er wordt helaas nauwelijks aandacht besteed aan processen en aan rollen binnen een projectorganisatie. Dit is iets waar PRINCE2 veel aandacht aanbesteedt. Binnen de PMBoK worden de termen "project manager" en "project leader" gebruikt, maar de definitie van deze termen wordt niet gegeven. Het lijkt erop dat PMBoK "project manager" vergelijkbaar is met een combinatie van de PRINCE2 Executive en de PRINCE2 projectmanager, terwijl de PMBoK "project leader" ergens tussen de PRINCE2 projectmanager en teammanager inzit.

Wat opvalt is dat de PMBoK erg snel afdaalt op het niveau van technieken, wat natuurlijk direct erg concreet is en waar PRINCE2 veel minder aandacht aan besteedt. Het procesmatige aspect van project management wordt echter nauwelijks uitgewerkt. Verder dan een aantal globale beschrijvingen komt de PMBoK niet. Het is daarom niet verwonderlijk dat een aantal Amerikaanse bedrijven die met PMBoK werken, zich voor het procesmatige deel wenden tot PRINCE2.

De relatie tussen PRINCE2® en de PMBoK is schematisch op de volgende manier te presenteren:

 

Conclusie:

Het hoofdstuk "Framework" van PMBoK kan worden gezien als een verzameling uitgangspunten waaraan een methode voor projectmanagement dient te voldoen. In PRINCE2 termen kan het Framework gezien worden als een Project Brief voor de ontwikkeling van een methode.

De Knowledge Areas van PMBoK komen voor een deel overeen met de Thema's van PRINCE2. Tevens worden diverse technieken besproken in dit gedeelte. PRINCE2 houdt zich veel minder bezig met technieken.

Samenvattend: PMBoK is een overzicht van zaken waaraan in een project aandacht kan worden besteed. Het volgt daarin de bestaande praktijk. In tegenstelling tot PRINCE2 wordt er niet uitgegaan van een sterke visie (Customer / Supplier) en worden er geen rollen en het belang daarvan beschreven. Het geheel doet gefragmenteerd aan. Er worden diverse technieken beschreven maar men beschrijft daarbij onvoldoende het nut of het hogere doel.

Naar mijn mening verklaart PRINCE2 "best practice" terwijl PMBoK "common practice" beschrijft. Diverse recente rapporten tonen aan dat "common practice" faalt (ongeveer 70% van alle projecten)! Op deze website heb ik het over de redenen die ik zie voor falende projecten.

PMBoK kan niet gezien worden als een integrale methode, waar PRINCE2 dit zeker wel is. Het is zeker niet verwonderlijk dat in de VS belangstelling is ontstaan voor de PRINCE2 methode, aangezien hiermee met methodische en procesmatige gat wordt opgevuld dat PMBoK achterlaat.

Over de auteur

Specialist in effective change.

Accredited MSP™ and PRINCE2® trainer.

comments powered by Disqus