De MSP aanpak

Het is geen geheim dat strategische veranderingen een zeer groot risico lopen. Fusies, cultuurveranderingen, strategische koerswijzigingen, iedereen kent voorbeelden van falende verandertrajecten. Er worden zelfs goed verkopende boeken over geschreven.

Na aanvankelijk enthousiasme verliest men belangstelling, slaat cynisme toe en gaat men over tot de orde van de dag. Ondanks pogingen van de leiding wordt verandering in de kiem gesmoord. Uiteindelijk verliest de leiding het contact met de rest van de organisatie en uiteindelijk geloofwaardigheid. In een groot aantal gevallen komt zelfs het voortbestaan van de organisatie in het geding.

MSP™ helpt om dit soort trajecten beter te laten verlopen. Evenals PRINCE2® is MSP™ is een "Best Practice". De aanpak heeft de volgende structuur:

 • Principles; de basis waarop een beheersbaar programma volgens MSP™ is gebaseerd. Een aantal uitgangspunten die vervolgens uitgewerkt worden in:
 • Governance Themes; onderwerpen die van belang zijn bij de ontwikkeling en het managen van een programma. Denk hierbij aan:
  • Het ontwikkelen en bewaken van een visie
  • Leiderschap en het omgaan met belanghebbenden
  • Organisatie van het programma
  • Planning en realisatie van waarde - Benefits
  • Risicobeheersing
 • Transformational Flow; een procesmodel dat de definitie, de besturing en de afsluiting van een programma behandelt.
Introductie MSP™ en PRINCE2® in uw organisatie?

In een introductiesessie van drie uur kunt u meer te weten komen over MSP™, PRINCE2® en hoe deze aanpakken zich tot elkaar verhouden. Volg deze link voor meer informatie.

Download een korte beschrijving van MSP™.

Een korte beschrijving van MSP™ treft u hier aan.

Over de auteur

Specialist in effective change.

Accredited MSP™ and PRINCE2® trainer.

comments powered by Disqus