MSP™ versus John Kotter

De discipline van programmamanagement is, zoals beschreven door MSP™, relatief nieuw. Grootscheepse verandering wordt nog niet vaak gestructureerd en wel overdacht aangepakt. Managing Successful Programmes (MSP™) is een nog vrij onbekende aanpak. Maar is het gedachtegoed nieuw en uniek? De wijze waarop MSP™ gestructureerd is en conclusies die getrokken worden staan tot op zeker hoogte op zichzelf. Maar het gedachtegoed bevindt zich in goed gezelschap van bijvoorbeeld een vooraanstaande expert als John Kotter.

Onderstaande analyse is gebaseerd op Het boek "Leiderschap bij verandering" van John Kotter.

Zoals hierboven gesteld, komen de visies van John Kotter en MSP™ in zeer ruime mate overeen. Gesteld kan worden dat Kotter een nadere verklaring geeft voor de manier waarop MSP™ programmamanagement behandelt. Zo stelt Kotter dat geen enkele grote verandering tot stand gebracht kan worden zonder een gevoel van urgentie. MSP™ gebruikt hiervoor de Visie (ondersteund door de  Programma Business Case) die antwoord moet geven op de vraag waarom de verandering nodig is en wat er zal gebeuren wanneer de verandering niet tot stand wordt gebracht.

In zijn boek beschrijft Kotter acht veel voorkomende fouten. Ter verdere illustratie kunnen deze fouten summier worden gekoppeld aan MSP™ onderwerpen. De acht fouten van Kotter:

  1. Zelfgenoegzaamheid toelaten. Een thema is urgentie die beschreven moet worden door de Visie. Ook een goede voorbereiding wordt vaak overbodig gevonden; MSP™ beschrijft waaraan gedacht moet worden tijdens de identificatie en definitie van een programma.
  2. Geen krachtige leidende coalitie. Er zijn verschillende onderwerpen binnen MSP™ die hier op ingaan. Het begint met de vorming van een groep van leiders die in woord en daad achter de verandering staan: de Sponsoring Group. Hieruit komt de eindverantwoordelijke persoon (SRO: Senior Responsible Owner) voort met een visie waar men zich achter kan scharen. Leiderschap en het omgaan met belanghebbenden is van zeer groot belang. Ook dienen rollen en verantwoordelijkheden helder te zijn.
  3. De kracht van een visie onderschatten. MSP™ hecht zeer veel belang aan de ontwikkeling van een sterke visie en gaat daar uitvoerig op in.
  4. Onvoldoende communicatie van de visie. Niet alleen de ontwikkeling maar ook het leiderschap en omgaan met belanghebbenden komt uitvoerig aan de orde binnen MSP™. De communicatie van de visie is uiteraard een onderwerp. Van belang is dat de visie een indicatie geeft van de verbetering die belanghebbenden kunnen verwachten.
  5. Obstakels toelaten. Wederom het onderwerp van leiderschap en belanghebbenden. Maar ook in de organisatie van het programma wordt hieraan gedacht o.a. met de rol van Business Change Manager.
  6. Geen korte termijn successen. Binnen MSP™ wordt het belang hiervan beschreven. Het belang van "low hanging fruit" en "early benefits" wordt maar al te vaak onderschat en wordt als inefficient genegeerd met ernstige negatieve gevolgen.
  7. Te vroeg juichen. Een rode lijn die door MSP™ heen loopt is de definitie en bewaking van waarde (Benefits). Het idee is dat doorlopend wordt aangetoond dat het programma werkt, het liefst zoals in de voorbereiding was voorspeld, dat afwijkingen kunnen worden aangetoond en verklaard en dat verantwoording aan belanghebbenden kan worden afgelegd. Wanneer Benefits werkelijk zo expliciet worden gemaakt. is te vroeg juichen niet aan de orde.
  8. Veranderingen worden niet verankerd in de cultuur. Ook hier speelt de focus op Benefits een grote rol. Daarnaast hebben de rollen van Senior Responsible Owner (SRO) en Business Change Manager (BCM) heldere verantwoordelijkheden.

Conclusie: MSP™ geeft prima handvatten om de visie van Kotter te implementeren in strategische veranderprogramma's. Maar het blijft uiteraard afhankelijk van de mens die moet uitvoeren; een methodische aanpak helpt maar garandeert geen succes.

Introductie MSP™ en PRINCE2® in uw organisatie?

In een introductiesessie van drie uur kunt u meer te weten komen over MSP™, PRINCE2® en hoe deze aanpakken zich tot elkaar verhouden. Volg deze link voor meer informatie.

Download een korte beschrijving van MSP™.

Een korte beschrijving van MSP™ treft u hier aan.

Over de auteur

Specialist in effective change.

Accredited MSP™ and PRINCE2® trainer.

comments powered by Disqus