MSP: een aanpak voor het managen van strategische verandering

Waar is toepassing van MSP™ op gericht? Wanneer kan MSP™ doeltreffend gebruikt worden? Hieronder treft u voorbeelden aan.

De leiding van een organisatie besloot dat een aanzienlijke koerswijziging noodzakelijk is om een rol in de toekomst te blijven spelen: andere processen, minder bureaucratie, een andere cultuur en competitiever.

Het Ministerie van Justitie wil actie ondernemen zodat wetgeving op diverse terreinen beter wordt nageleefd. Hoe krijgen we alle partijen aan boord om dit te realiseren? Zonder de medewerking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de gemeenten, politie, etc. zullen resultaten verre van optimaal zijn.

Na de overname van een bedrijf moeten bedrijfsonderdelen worden geïntegreerd. Vraagstukken op het menselijke vlak, nieuwe en aangepaste doelen, processen and procedures. Een nieuwe organisatie wordt geformeerd met een nieuwe directie, naam, logo en misschien zelfs verhuizing naar nieuwe kantoren. In alle hoeken en gaten van de nieuwe firma vindt verandering plaats.

Projecten

In al deze gevallen is het duidelijk dat er een (groot) aantal projecten maar ook andere activiteiten zullen zijn die zullen bijdragen de veranderingen. Maar hoe worden projectportfolio en activiteiten beheerst? Hoe zorgen we ervoor dat de focus op het grotere geheel wordt behouden? Hoe voorkomen we dat individuen of individuele projecten hun eigen ideeën en eigen richting volgen? Hoe zorgen we ervoor dat belanghebbenden (stakeholders) betrokken worden en blijven? Hoe zorgen we ervoor dat het grote geheel geldig en werkbaar blijft gedurende de veranderingen die jaren, zelfs decennia kunnen duren?

Dit is waar MSP™ voor is ontworpen. MSP™ praat over de definitie en het managen van programma's die grote verandering leveren. Vraagstukken zoals leiderschap, belanghebbenden (stakeholders) en communicatie, visie en planning / beoordeling van baten (en lasten!) zijn ondermeer de onderwerpen die behandeld worden door deze aanpak.

Introductie MSP™ en PRINCE2® in uw organisatie?

In een introductiesessie van drie uur kunt u meer te weten komen over MSP™, PRINCE2® en hoe deze aanpakken zich tot elkaar verhouden. Volg deze link voor meer informatie.

Download een korte beschrijving van MSP.

Een korte beschrijving van MSP™ treft u hier aan.

Over de auteur

Specialist in effective change.

Accredited MSP™ and PRINCE2® trainer.

comments powered by Disqus