Eric Ries over Lean Start Up

The right question is: “Should it be built?”, not: “Can it be built?”.

RTLZ toonde een zeer aardig interview met Eric Ries, schrijver van boeken over Start Ups. Hij gaat in op de manier waarop Start Up projecten en innovaties in het algemeen zouden moeten worden bestuurd. Zijn belangrijkste boodschap is dat de strategie bepalend is; dat de reactie van de klant van het product bepalend is. Vanuit dit kernpunt stelt Ries dat de strategie stabiel dient te zijn maar dat de planning van de creatie van het product voor de strategie continue getest en aangepast dient te worden.

Vanuit mijn vakgebied denk ik dat Ries gelijk heeft en het kan niet genoeg worden uitgedragen. Maar nieuw of opzienbarend is de visie niet want bestaande methodieken als MSP en PRINCE2 dragen exact dezelfde boodschap uit. Maar dit wordt helaas maar zelden begrepen en geaccepteerd.

De vraag “Should it be built?” is de kern van de Business Case; het is de strategie van het project of programma. Onderliggende plannen, zoals het projectplan (PRINCE2) of het programmaplan (MSP), zijn flexibel en worden periodiek aangepast. De plannen worden ook aangepast wanneer ze niet blijken te werken. Een van de instrumenten die hierbij worden beschreven, is het Benefits Realization Plan (MSP) of het Benefits Review Plan (PRINCE2) dat de implementatie van de Business Case tegen het licht houdt. Dit kan alleen werken als wordt gestreefd naar zo vroeg mogelijke en doorlopende oplevering van deelproducten gedurende het project of programma. De productgerichte aanpak van PRINCE2 en de oplevering via Blueprints van MSP zijn hierbij essentieel.

Plan niet alles tot in detail. Je moet meteen je ideeën testen in de wereld, blijf niet hangen in je plannen op kantoor of thuis. Je moet naar buiten.

Eric Ries

Ook deze uitspraak van Ries is geheel in lijn met de genoemde theorie. Zowel projectplan als programmaplan zouden niet te gedetailleerd moeten zijn. Ook worden ze periodiek herzien (na een fase of tranche). En natuurlijk moet adequaat worden gereageerd op afwijkingen die niet acceptabel zijn; ook op het niveau van het testen van de business case.

Conclusie:

Het verhaal van Ries is dus volledig in lijn met de principes van PRINCE2 en MSP. Helaas maar zelden begrepen en geaccepteerd.

Over de auteur

Specialist in effective change.

Accredited MSP™ and PRINCE2® trainer.

comments powered by Disqus