Invoeren van PRINCE2

Toegevoegde waarde

In veel organisaties leidt PRINCE2® helaas niet tot goede resultaten. De methode staat bekend als star en bureaucratisch en heeft een enorme paperwinkel tot gevolg. Maar zo hoeft het niet te zijn, sterker nog een juiste invoering van PRINCE2® heeft deze effecten juist niet. Het gaat bij invoering niet om dezelfde taal spreken of het gebruik van templates. Het gaat om toegevoegde waarde en beheersing van het project. En daar is minder papier voor nodig dan menigeen denkt.

Training

Veel PRINCE2® implementaties beginnen met training. Het spreken van dezelfde taal is geen doel op zich, maar het is wel handig wanneer de betrokkenen uitgaan van dezelfde basis. Training is voor PRINCE2® noodzakelijk omdat het een complex systeem is met vele processen en invalshoeken en een sterke filosofie. Simpelweg de terminologie uit een boek leren, werkt niet.

Invoering

Met of zonder training is het echter noodzakelijk dat men ook in de praktijk leert werken met de PRINCE2®. In de praktijk blijkt het moeilijk om procesmatig te werken. In een trainingsomgeving kan de opzet nog zo logisch klinken, toepassen is een heel ander verhaal. De experts, waartoe ik mij ook reken, zijn het er over eens dat de meeste invoeringen van PRINCE2® niet hebben geleid tot de PRINCE2® manier van denken en werken maar slechts tot PINO (Prince in Name Only). Een essentiële techniek als Product Based Planning wordt vrijwel niet toegepast, terwijl ik deze techniek als het hart van PRINCE2® zie. De Business Case is in mijn visie het brein en kwaliteit het bloed van het PRINCE2® lichaam.

Invoering is het aandacht besteden aan de mogelijkheden die de organisatie biedt. Hierbij spelen culturele aspecten, de mate van volwassenheid van project management en de omgeving van de projecten: hoe gaat de klant van de projecten om met de verantwoordelijkheden. Met tal van zaken moet worden rekening gehouden.

In een van mijn opdrachten lag de nadruk op het idee om PRINCE2® bottom-up in te voeren. Training sessies leverden in alle openheid diverse ideeën en een lijst van hindernissen op, waarmee het management voorzien van mijn adviezen aan de slag ging. Een dergelijke aanpak heeft een goede slagingskans wanneer deskundig management hiermee serieus gaat werken. Enthousiasme van de mensen om wie het gaat, is door deze aanpak verzekerd.

Meer over deze aanpak en andere overwegingen treft u aan in dit artikel.

Ook kan ik een volwassenheidsonderzoek uitvoeren of optreden als adviseur van de project managers en de leden van de Project Boards. Tenslotte heeft de praktijk bewezen dat het aanstellen van een "Champion", een (extern) aanspreekpunt die gezien wordt als een autoriteit en die zich op alle lagen van de organisatie kan bewegen, groot nut heeft. Welke variant u ook kiest voor invoering, ik ben u graag van dienst. Zolang het er om gaat om verbetering van uw project management tot stand te brengen. Het resultaat, niet het middel is van belang.

Over de auteur

Specialist in effective change.

Accredited MSP™ and PRINCE2® trainer.

comments powered by Disqus