SCRUM: Nomen est Omen

Deel van de oplossing of deel van het probleem?

De IT-industrie promoot Scrum als de beste manier om te komen tot betere projectresultaten. Maar is dat wel zo? Is er sprake van oude wijn in nieuwe zakken? Of is er sprake van een revolutionaire nieuwe kijk op IT-ontwikkeling? Wat mij betreft geeft de naam al aardig weer wat het echte probleem is dat met Scrum niet wordt opgelost.

De gebruiker weet nooit wat hij wil

Wanneer een IT-er wordt gevraagd wat het grootste probleem is van projecten, is de kans groot dat het antwoord is: de gebruiker weet nooit wat hij wil. Daarom heeft men bedacht dat het goed zou zijn om ontwikkelaars en gebruikers om in een team te zetten en ze samen nieuwe IT-tools te laten ontwikkelen. Dit zou moeten plaatsvinden in een open discussie waarbij niet in een keer wordt gekomen tot de oplossing maar er met voortschrijdend inzicht verbeteringen worden bedacht.

Een prima idee maar er zitten haken en ogen aan. Het is een teken aan de wand dat de IT-er vol lof is over Scrum maar dat je gebruikers er nooit over hoort. De naam Scrum geeft een indicatie van wat er in de praktijk gebeurt: er is geen sprake van een team. In een scrum staan er twee teams met tegengestelde belangen tegenover elkaar die vechten om de bal.

Zo is het ook met Scrum en IT-ontwikkeling. Een gebruiker denkt na over zijn processen en taken en ziet IT als ondersteunend. Maar een IT-er ziet zijn vakgebied meestal als het belangrijkste: daarmee kunnen wij als IT de processen en taken van de organisatie verbeteren. Want wij weten het beter dan de "Business".

Nomen est Omen

Zoals bij rugby het sterkste team de scrum wint, zal ook in een Scrum de IT-er het sterkste team zijn. De IT-er is het best getraind in de techniek. Bovendien gaat de discussie te veel over IT-tools, te weinig over ondersteuning van de processen van de gebruiker. Het winnen van de Scrum wordt het doel, niet het resultaat van de gebruiker.

Dat blijkt ook uit de praktijk. Waar de IT-er opgetogen is over de resultaten, blijkt het ontwikkelen in Sprints meestal niet te gaan om functionele verbetering van de oplossing. Het gaat vooral om het oplossen van een gebrek aan kwaliteit. Echte verbetering van effectiviteit wordt door Sprints meestal niet gerealiseerd. Hooguit het verbeteren van ondermaatse prototypes.

IT als doel of als middel

We hebben dus nog wel even te gaan voor we een echte oplossing hebben voor de kloof tussen “Business” en IT. De echte oplossing is wat mij betreft dat IT gaat inzien dat zij ondersteunend en niet leidend moeten zijn.

Over de auteur

Specialist in effective change.

Accredited MSP™ and PRINCE2® trainer.

comments powered by Disqus